Veri Merkezi Sınıflandırmaları

2013-11-21 Etiketler:

Micro bilgisayar endüstrisinin 1980’lerdeki yükselişi ile birlikte BT operasyonları da büyümeye, daha kompleks olmaya ve daha fazla kaynak ihtiyacı talep etmeye başlamışlardır. Özellikle 1990’lardaki istemci-sunucu mimarisi üzerine inşa edilen yeni operasyonlar ile birlikte artık Sunucu adını alan bu Micro bilgisayarları özel ihtiyaçlar ile donatılmış odalarda barındırma talebi ortaya çıktı.

Ancak asıl patlama Dot com bubble (.com balonu) ismi verilen 1997 ile 2000 yılları arasını kapsayan internet şirketlerinin önlenemez yükselişi ile birlikte sağlandı. Bu 3 senelik aralıkta Amazon, AOL ve Yahoo gibi şirketler 5 yıldan az bir sürede sıfırdan milyar dolarlık şirketler haline dönüştüler. Bu dönemde kuruluna internet tabanındaki şirketlerin borsa değerleri çok yüksek seviyelere gelmiş, karlılık büyük oranda artmıştır. İnternet ile ilgili herşeyin değerinin inanılmaz artması ile birlikte şirketler daha yüksek internet hızlarına ve kesintisiz operasyonlara ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu sebeple şirketler kendi ortamlarını oluşturmaya başlamış ve bununla birlikte yeni teknolojiler ve deneyimler bu yapılara eklenerek günümüzün modern veri merkezlerinin temeli atılmıştır.

Günümüzde küçük, orta ve büyük ölçekli bir çok şirketin kendi bünyesinde ya da farklı bir organizasyon dahilinde, IT operasyonlarını yönetmek veri merkezleri bulunmaktadır.

Farklı ihtiyaçları karşılamak için farklı veri merkezi altyapılarını oluşturulmaya başlanması ile birlikte veri merkezlerinde bir standard belirtilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple “The Uptime Institue” ismi verilen kuruluş veri merkezi sınıflandırmasında kullanılmak üzere “Tier Classification” ismi verilen bir sistem oluşturmuştur.

Bu sınıflandırmadaki temel amaç veri merkezlerini erişilebilirlik sürelerine göre sıralamaktır. Aşağıdaki bu tabloda sınıflandırma seviyeleri ve gereksinimleri yer almaktadır.

Tier Gereksinim
1 Güç ve soğutma dağıtımındaki tek bir kaynak kullanılır, redundant altyapı bileşenleri bulunmaz. %99.671 erişim süresi sunulabilir.
2 Birinci seviyedeki tüm ihtiyaçları karşılar. Güç ve soğutma için tek kaynak kullanımı devam eder ancak altyapı kapasite bileşenleri Redundant çalışır. % 99.741 erişim süresi sunabilir.
3 Bir ve ikinci seviyedeki tüm ihtiyaçları karşılar. Bununla birlikte tüm BT envanteri ve öğeleri çift beslemelidir. %99.982 erişim süresi sunabilir.
4 Bir, iki ve üçüncü seviyedeki tüm ihtayaçları karşılar. Tüm soğutma altyapısı çift güç beslemelidir. Altyapı bileşenleri ve elektirik güç sistemleri Fault-Tolerant desteği sunar. %99.995 erişim süresi sunabilir.

 

Bu noktada seviye 3 ve seviye 4 için ayrı sertifikilar sunulmaktadır. Bu gereksinim detaylarını gerçekleştiren veri merkezleri ilgili sertifikaları almaya hak kazanırlar.

Anıl Erduran
MS Platformları ve Mesajlaşma / Danışman